BAU­MIT Ideje budućnosti

VAŽNO SAOPŠTENJE:
Bau­mit d.o.o. Sara­jevo, od 1. augusta 2013. godine vodi pro­daju i dis­tribu­ciju proizvoda brenda KEMA. Dva snažna brenda BAU­MIT & KEMA pod jed­nim krovom omogućit ce kupcima jedin­stven kon­takt za široku paletu proizvoda, koja će pokriti gotovo sva područja prim­jene u svi­jetu građevin­skih materijala.

Cijeli tekst…

Green room

prirodni mater­i­jali, boje, tek­s­ture i deko­ra­tivni motivi za vizuelnu toplinu stam­benog prostora…

Cijeli tekst…

Nova doza kreativnosti — Ker­aflex

Mater­i­jal koji je u svom sirovom stanju flek­si­bi­lan, koji se lako siječe i oblikuje

Cijeli tekst…

Nova dimen­z­ija trpezarije

Aramith Fusion – stol za igru i objedovanje

Cijeli tekst…

Tečno zlato

Maslina, hrana i lijek… mit­sko drvo koje su po predaji stvo­rili bogovi…

Cijeli tekst…

Mag­a­zin Moj Dom — juli/​srpanj 2014.

Prelis­ta­jte novo izdanje mag­a­z­ina “Moj Dom”

Kada u sobi

Rast­varanje pros­tora i povezi­vanje u veću funkcionalnu cjelinu odavno je trend u plani­ranju i pro­jek­to­vanju mod­ernih stam­benih prostora.

Cijeli tekst…

Travel&nbspTurne&nbspTranz­ito