Portal "Moj Dom"

Za spretne ruke

“Ruko­h­vat” cjepan­ica…
Pos­jeta vikendici pred­stavlja relak­sir­a­jući zadatak…

Cijeli tekst…

Ide­alno rješenje za mod­erne enter­i­jere

… lam­i­nat i podno grijanje

Razvoj sis­tema podnog gri­janja kakvo poz­na­jemo započeo je u Fran­cuskoj 30-​tih god­ina prošlog vijeka.

Cijeli tekst…

Na frekven­ciji jeseni

Nepre­sušan izvor inspiracije, priroda, izm­jenom godišn­jih doba obilno nas časti pale­tom boja i oblika, iz kojih crpimo ideje za kreati­van izraz.

Cijeli tekst…

Slatko, slađe

Vanil­ice…
Sa hlad­ni­jim dan­ima raste i naš apetit, pa su tako kolači, ali i sva kaloričnija jela sve češće na našem jelovniku.

Cijeli tekst…

Kupatilo moje milo…

Uz malo mašte, dobre volje i nešto novca, adap­ti­ra­jte svoje kupatilo.

Cijeli tekst…

Šarmantni kon­trast…

dvije boje za enter­i­jer savršenog izgleda

Cijeli tekst…

Travel&nbspTurne&nbspTranz­ito