Ugrad­nja tuša

kako ugra­diti tuš u kupatilu

Od vrste tuša koji odaberete ovisi i način ugrad­nje tuša, a da bi odabrali najekonomičniji tuš, potrebno je obratiti pažnju na određene faktore.

Cijeli tekst…

Green room

prirodni mater­i­jali, boje, tek­s­ture i deko­ra­tivni motivi za vizuelnu toplinu stam­benog prostora…

Cijeli tekst…

Nova doza kreativnosti — Ker­aflex

Mater­i­jal koji je u svom sirovom stanju flek­si­bi­lan, koji se lako siječe i oblikuje

Cijeli tekst…

Nova dimen­z­ija trpezarije

Aramith Fusion – stol za igru i objedovanje

Cijeli tekst…

Tečno zlato

Maslina, hrana i lijek… mit­sko drvo koje su po predaji stvo­rili bogovi…

Cijeli tekst…

Kada u sobi

Rast­varanje pros­tora i povezi­vanje u veću funkcionalnu cjelinu odavno je trend u plani­ranju i pro­jek­to­vanju mod­ernih stam­benih prostora.

Cijeli tekst…

Recik­laža

otpad nije uvi­jek smeće

Pripremila: Andrea Pavlović; dipl.ing.arh.

Cijeli tekst…

Travel&nbspTurne&nbspTranz­ito